Faculty List

Print

Keynote Speakers

 

 
Domenico Accili
USA
Ralph DeFronzo
USA
Richard Donnelly
UK
Itamar Raz
Israel
Dov Moran
Israel
 

 

International Faculty
     
Ongphiphadhanakul Boonsong, Thailand
Antonio Ceriello, Italy
Abdelmjid Charibi, Morocco
Mia C. Fojas, Philippines
Ehud Grossman, Israel
  Philip Home, UK
Paolo Pozzilli, Italy
Itamar Raz, Israel
Eberhard Standl, Germany
Luc Van Gaal, Belgium

 

Local Faculty
       
Bi Yufang
Chen Bing
Chen Gang
Feng Bo
Gu Wei
Gu Weiqiong
Guo Lixin
Guo Xiaohui
Hong Jie
Hong Tianpei
Huang Qing
Ji Linong
Ji Qiuhe
Jiao Kai
Li Guangwei
Li Yan
Li Yanbing
Liao Lin
Liu Jianmin
Liu Libin
Liu Wei
Mu Yiming
Ning Guang
Peng Yongde
Qin Guijun
Qu Shen
Shan Zhongyan
Shi Lixin
Shi Yongquan
Su Benli
Su Qing
Tang Xulei
Teng Weiping
Wan Yangang
Wang Guang
Wang Guixia
Weng Weiqing
Xu Fengmei
Yan Li
Zhao Wenhua
Zheng Hongting
Zhu Dalong
Zou Dajin